Žemės mėnesio renginiai

Nuo kovo 20 dienos iki balandžio 20 dienos skelbiamas Žemės mėnuo. Jo metu atliekame šiuos gerus darbus:

1. Iki mokinių atostogų, t.y. iki kovo 30 dienos surinkti šiukšles mokyklos teritorijoje:

a) pradinės klasės- apie II patalpų pastatą; b) 5 klasė- apie I patalpų pastatą; c) 6 klasė- kelias nuo I patalpų iki stotelės; d) 7 klasė- mašinų stovėjimo aikštelė prie II patalpų ir kelias iki stadiono; e) 8 klasė- apie autobusų stotelę; f) 9 klasė- mokyklos stadionas ir aplink jį; g) 10 klasė- kelias nuo II patalpų iki I patalpų (einant per miestelį)).

Taip pat:

1. Iškelti bent kelis inkilus (mokyklos teritorijoje, namuose).

2. Rinkti elektronines atliekas ir atnešti į mokyklą. (Atsakinga mokytoja V. Gražulevičienė).

3. Dalyvauti akcijoje ,,Darom 2018“.

4.  5 ir 6 klasių mokiniams dalyvauti edukacinėje išvykoje į Metelių regioninį parką.

5. Susitvarkyti savo namų aplinką, padėti kaimynams ar seneliams, kuriems reikia pagalbos, susitvarkyti aplinką.

6. Galite atlikti ir kitokių gerų darbų.

7. Visą veiklą fiksuoti, fotografuoti ir saugoti klasės aplanke bei talpinti mokyklos tinklalapyje (sventezeriomokykla.lt), mokyklos facebook paskyroje (https://ltlt.facebook.com/people/Lazdij%C5%B3-R-%C5%A0vente%C5%BEerio-Mokykla/100011716906765

Tikimės, kad nepaliksite šiukšlių matomoje vietoje ir ne mokyklos teritorijoje.