BE PATYČIŲ 2019 renginiai

„Geriausias būdas išlaikyti šeimą, gerus, draugiškus tarpusavio santykius – sėti gerumą kitiems…“ 

Visą kovo mėnesį mokykloje,  kaip ir kitose Lietuvos ugdymo įstaigose, vyko sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019 renginiai. Devintus metus iš eilės nacionaliniu lygmeniu vykdomos veiksmo savaitės tikslas – atkreipti dėmesį į patyčias, užkirsti joms kelią, padėti vaikams spręsti patyčių situacijas, neleisti joms atsirasti ir pan.

Visą mėnesį mokiniams buvo vedamos klasių valandėlės bendravimo, saugumo elektroninėje erdvėje, draugystės temomis. Kartu su klasių auklėtojais mokiniai gvildeno draugiško, pagarbaus bendravimo temas, pradinių klasių mokiniai  kūrė Draugystės knygos puslapius. Socialinė pedagogė paruošė informacinį stendą , kuriame mokiniai galėjo rasti daug naudingos informacijos apie patyčių apraiškas, pagalbos būdus. Kovo 18-22 dienomis mokykloje vyko spalvų dienos. Pirmadienį - „Raudona staigmenos draugui diena“, antradienį – „Mėlyna linkėjimų diena“, trečiadienį- „ Žalia pagalbos draugui diena“, ketvirtadienį- „Geltona šypsenų diena“ ir penktadienį – „ Oranžinė komplimentų diena“. Visą savaitę mokytojai ir mokiniai buvo kviečiami į mokyklą ateiti su tos spalvos akcentu, daryti staigmenas, rašyti linkėjimus ar kitaip prisijungti prie dienos temų.

Tikimės, kad šis mėnuo suvienijo mokyklos bendruomenę bendram tikslui – puoselėti vertybes, išlaikyti gerus, draugiškus tarpusavio santykius, dalytis vieniems su kitais savo gerais darbais.