Jie mokėsi mūsų mokykloje
 •  Gydytojai: A. Januškevičius, J. Matonytė-Radišauskienė , I. Bartkevičiūtė-Žukauskienė, J. Dainauskas.
 •  Yra nemažai gydytojų, dirbančių ir kituose rajonuose: V. Strankauskas,                       G. Janušonytė, J. Neviera;
 •  Stomatologai: I. Kukučionytė, V. Ščerbetkaitė, L. Megelinskaitė.
 •  Artūras Čiurlionis – Šventežerio mokyklos direktorius;
 •  Loreta Tumosaitė-Jurkonienė - Lazdijų darželio-mokyklos ,,Vyturėlis’’ direktorė;
 •  Edmundas Mazėtis - fizikos ir matematikos daktaras; 
 •  Stasė Visockaitė − chemijos mokslų daktarė;
 •  Jonas Šeštokas ir Rimas Juralionis – lakūnai. 
 •  2013 m. Spalio 10 d. Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) Teisės fakulteto prodekanei Jolitai Malinauskaitei suteiktas Pilietiškumo ambasadorės titulas.
 •  Vaclovas Kontrauskas - verslininkas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) absolventų ir bičiulių klubo prezidentas, „Karališkosios rezidencijos“ Birštone bendrasavininkis, restorano „Ida Basar“ Vilniuje vadovas.
 •  Dana Migaliova - Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovė, visuomenės veikėja. 
 •  Jonas Motiejūnas (1921-2004) - Australijos lietuvių draugijos vicepirmininko pareigas, buvo sporto klubo „Varpas“ valdybos pirmininku, Lietuvių kultūros fondo Melburno skyriaus valdybos pirmininku, dalyvavo kitų visuomeninių organizacijų veikloje. Bendradarbiavo su „Tėvynės aidų“, „Varpo“, „Mūsų pastogės“ laikraščių redakcijomis.
 •  Antanas Čepononis  - pedagogasLietuvos ir Radviliškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.
 •  Juozas Megelinskas  - įmonės UAB „PIETŲ MEGRAME“ vadovas. 
 •  Alma Valiukevičiūtė-Rutkauskienė – ūkininkė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALISTŲ PATARIMAI


Užduokite klausimą specialistui:RENGINIAI