Naujienos

 Lazdijų kraštas kaip ir visa Lietuva 2015 m. gegužės 15-16 dienomis minėjo Kalniškės mūšio 70-ąsias metines. Prieš 70 metų – 1945 m. gegužės 16 d. Lazdijų rajone Kalniškės miške (tuometinės Alytaus apskrities Simno valsčiuje) Sovietų Sąjungos NKVD kariuomenė, talkinant Simno stribams, apsupo apie 100 partizanų, vadovaujamų Lietuvos ulonų puskarininkio Jono Neifalto-Lakūno. Partizanai iš apsupimo prasiveržė tik sutemus. Kalniškės mūšis pareikalavo labai daug aukų: žuvo 42 vyrai ir dvi moterys.

 Daugiau

Kur tu kvieti, mokyklini skambuti?

Kur tu vedi mane, pirmoke nedrąsus?

Neraginkite, palaukite truputį,

Dar žvilgsnis klaidžioja po klasės kampelius...

Bet aidi jau skambutis.

PASKUTINIS...

 Daugiau

Eik, mielas vaike, lai sėkmės ranka

Tave laikys apglėbusi vingiuojant takui. 

Šventežerio mokyklos ir Verstaminų UDC priešmokyklinių grupių mokinukai kviečia visus į išleistuvių šventę

gegužės 28 d. 10 val.

Verstaminų Universaliame Daugiafunkciniame Centre

 Daugiau


 Kiekvienai kartai pravartu priminti pagrindines tautines vertybes ir auklėti ją patriotizmo pavyzdžiais. Šiuo tikslu, gegužės 22 d.  Šventežerio mokykloje vyko E. Pliaterytės atminimo draugijos kartu su Lazdijų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi rengiama ketvirta gyvoji viktorina. Jos metu moksleiviai iš Lazdijų rajono, Alytaus ir Vilniaus domėjosi šio krašto istorija bei dabartimi, čia gimusių žymių mokslininkų, kultūros veikėjų gyvenimu bei darbais, lankytinomis vietomis, bendravo su vietos gyventojais. 

 Daugiau

 Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai” vykdo projektą „PATrauklios informacinių technologijų INovacijos Kuria Ateitį (PATINKA!)“, kuriuo siekiama sudominti mokinius informacinėmis technologijomis, padėti susipažinti ir išmėginti įvairias technologijas, ir tuo pačiu užtikrinti ilgalaikę skirtingų formų ir turinio neformaliojo ugdymo tinklų, orientuotų į kūrybišką IT taikymą, plėtrą Lietuvoje, suburiant mokinių ugdymo informacinių technologijų srityje patirtį turinčius mokymo centrus ir iniciatyvius mokytojus iš visų Lietuvos savivaldybių. Šis projektas šiandieną startavo ir mūsų mokykloje.

 Daugiau
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37 38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83  

SPECIALISTŲ PATARIMAI


Užduokite klausimą specialistui:RENGINIAI