Lietuvių kalbos dienos minėjimas Metelių bibliotekoje