Mokytojai

 

                           Kontaktinė informacija

Virginija Narauskaitė (virgnar@gmail.com); Algimantas Tamašauskas  (algtam@inbox.lt);  Angelė Danilavičienė (danilaviciene.a@gmail.com); Arūnas Navickas (navickasmeister@gmail.com); Asta Bagdonienė (ravinsk@gmail.com); Asta Sujetienė (Sujet.asta@gmail.com); Audronė Bleizgienė (audreb4@gmail.com); Aušrinė Mocejūnienė (ausrine.mocejuniene@gmail.com); Nijolė Berškienė(berskienen@gmail.com); Dangiras Tumasonis (dangirastumas@gmail.com); Edita Juodzevičienė (edita.babkauskaite@gmail.com); Edita Mazurkevičiutė (mazurkeviciuteedita@gmail.com); Eglė Aleksandravičienė (egla3214@gmail.com); Elžbieta Kamorunienė (kamoruniene123@gmail.com); Gintarius Vžesniauskas (riustagin@gmail.com); Inga Tumasonienė (inga.tumasoniene@gmail.com); Irena Stankevičienė (stankev.irena@gmail.com); Irina Radvilavičienė (irena.radvilaviciene@gmail.com); Jolita Juškauskaitė (jjoollii86@gmail.com); Julita Morkevičienė  (jmorkeviciene@gmail.com); Kristina Čiurlionienė (kristina.ciurlioniene@gmail.com); Laura Bondorevienė  (laura.bondoreviene@gmail.com); Lina Minkevičiūtė  (linaminkeviciute1@gmail.com); Lina Žaliauskienė (obuolina@gmail.com); Vida Burbiene (vburbiene37@gmail.com); Vilma Gražulevičienė (vilmina3@gmail.com); Violeta Jaciunskiene (violeta.jaciu@gmail.com); Violeta Klebrauskiene (violetakle@gmail.com); Vitalija Tumasoniene (vitalija43@gmail.com); Romas Ruseckas (romas44000@gmail.com);  Rūta Žukauskaitė (rutazukau@gmail.com); Marija Mitkuvienė  (marijamargelyte@gmail.com);  Irma Žagarinskaitė (irmazagarinskaite@gmail.com);  Eglė Dainauskaitė (eglutea147@gmail.com)