Psichologė

 

Psichologė asistentė Onutė Vaitkevičiūtė

 el. p. onute.vaitkeviciute@gmail.com 


 Psichologės darbo grafikas  

 Veiklos planas 2016-2017


Psichologinė pagalba - tai vaiko(mokinio) psichologinių ir ugdymosi problemų sprendimas, psichologui bendradarbiaujant su vaiko (mokinio) tėvais ar globėjais ir mokytojais, juos konsultuojant.

    Psichologinė pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin.,1991, Nr.23-593;2003, Nr.63-2853),kitais įstatymais, švietimo ir mokslo ministerijos aktais, Lietuvos psichologų sąjungos patvirtintais dokumentais- Profesine psichologo etika ir tarptautiniu testų naudojimo reglamentu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacija 5 klasių mokiniams ir jų tėveliams:

   

 Sužinok, kokios pagalbos gali sulaukti ir pasidalink tuo, kas tave slegia su „Vaikų linija"! Pasidomėk, kaip „Vaikų linija" gali padėti, užklupus sunkumams. 

 Anketa ikimokyklinukams,pradinukams

Emocinė prievarta

Kaip pastebėti prieš vaiką naudojamą prievartą

Vaiko stebėjimo lentelė

Lankstinukas DAR KARTĄ APIE SMURTĄ

Lankstinukas „Rūkai save žudai“

SPECIALISTŲ PATARIMAI


Užduokite klausimą specialistui:RENGINIAI