Specialusis pedagogas

Edita Juodzevičienė, el. p. editababkauskaite@gmail.com

 

Darbo grafikas 

Veiklos programa

 

Specialiojo pedagogo funkcijos:

  • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą.
  • Nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių gebėjimų lygį ir jų atitikimą programoms bei įvertina pažangą mokykloje.
  • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
  • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Teikia metodinę pagalbą specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • Supažindina mokyklos bendruomenę su specialiojo ugdymo naujovėmis.
     

    Puslapyje nijolespec.jimdo.com galite susipažinti su švietimo naujovėmis, aktualijomis, naujaisiais Specialiojo ugdymo dokumentais, kurie aktualūs pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai, galės rasti įvairių straipsnių, pateikčių, nuorodų, kurie padės įsisavinti ugdymosi programą, praplės jų akiratį, leis turiningai praleisti laisvalaikį ir pan. 

 

SPECIALISTŲ PATARIMAI


Užduokite klausimą specialistui:RENGINIAI