Vaiko gerovės komisija

 

     Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja bendrojo ugdymo mokyklos (toliau Apraše vadinama – Mokykla), vaiko gerovės komisijos veiklos paskirtį, principus, sudarymą, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

LAZDIJŲ RAJONO ŠVENTEŽRIO MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

VGK VEIKLOS PLANAS 2016

SPECIALISTŲ PATARIMAI


Užduokite klausimą specialistui:RENGINIAI