Veikla

    

MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA

VIZIJA:

  • Mokykla – saugi, dinamiška, atvira kaitai, inovatyvi, skatinanti žinių poreikį,

puoselėjanti kiekvieno vaiko individualumą, plėtojanti partnerystę ir aktyviai dalyvaujanti miesto, rajono, šalies ir tarptautiniame gyvenime.

 

MISIJA:

  • Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį  išsilavinimą ir neformalųjį ugdymą.
  • Užtikrinti ugdymo proceso kokybę, panaudojant IKT.
  • Ruošti mokinį pajėgų savarankiškai mokytis ir spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas.
  • Kūrybingai atsakyti į šiuolaikinio pasaulio iššūkius.   Lazdijų r. Šventežerio vidurinė mokykla dalyvauja 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projekte Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“.

SPECIALISTŲ PATARIMAI


Užduokite klausimą specialistui:RENGINIAI