Mokyklos metodinė taryba

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos metodinės tarybos schema

 

Tikslas:

Duomenų analize grįsta pamokos vadyba ir kiekvieno mokinio ugdymosi pažangos stebėjimas ir gerinimas.

Uždaviniai:

  • Tobulinti mokytojų bendradarbiavimą, siejant ją su mokinių individualios pažangos augimu.
  • Užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėseną ir augimą.
  • Išorinės edukacinės aplinkos panaudojimas sudarant sąlygas gerinti mokinių ugdymosi kokybę bei saviraišką.
  • Derinti jungtis tarp atskirų dalykų mokytojų sudaromų programų, vesti integruotas pamokas.

Tobulinti specialiųjų poreikių  ir gabių mokinių mokymąsi mokykloje. 

 

Mokyklos metodinės tarybos planas 2016

SPECIALISTŲ PATARIMAI


Užduokite klausimą specialistui:RENGINIAI