Himnas

Mokyklos himnas 

(A. Kraužlienės žodžiai)

Čia kur beržai ir žaluma 

Apgaubia Šventežerio tylą,

Senoji mūsų mokykla

Išmintimi į mus prabyla.

Priedainis:
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Mokykla mūsų mylima, skardėk skardėk  linksmais varpeliais.

Augink ir auklėk lyg mama ir išlydėk vaikus į kelią.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Ji tarsi motina gera 

Išaudė kraitį mokslo gijom

Sušaukus sūnus ir dukras,

Visiems jį dosniai išdalijo.

Priedainis


Mūs mokykla išliks jauna,

Kol klasėj šviečia smalsios akys.

Ir kol vaikystė krykšdama,

Į ją kasdieną mina taką.


Priedainis