Tvarkos ir aprašai

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 10 klasės mokinių, patiriančių mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu, grafikas

                    ************************************************************************************************************

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos vidaus kontrolės politika

        ************************************************************************************************************

************************************************************************************************************

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo, apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos darbuotojų etikos kodeksas

Krūvio sandara_ aprašas_2019

Mokyklos darbo apmokėjimo tvarka_2019

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas_2019 

 

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

 

Mokinių maitinimo tvarkos aprašas

Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

 

Valgiaraštis priešmokykl. gr. ir pradinių klasių mokinių

Valgiaraštis 5-10 kl. mokinių

************************************************************************************************************

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos Korupcijos prevencijos programa 2021-2023

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2021–2023 metams

************************************************************************************************************

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Krizių valdymo Lazdijų r. Šventežerio mokykloje  tvarkos aprašas

Įsakymas dėl krizių valdymo aprašo tvirtinimo ir komandos sudarymo

Ekstremalių situacijų valdymo planas

Pailgintos dienos apmokėjimas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Lazdijų r. Šventežerio mokykloje tvarkos aprašas