Tvarkos ir aprašai

*****************************************************************

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos Korupcijos prevencijos programa 2021-2023

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2021–2023 metams

********************************************************************************

********************************************************************************

********************************************************************************

Įsakymas dėl krizių valdymo aprašo tvirtinimo ir komandos sudarymo

Ekstremalių situacijų valdymo planas