Tvarkos ir aprašai

*****************************************************************

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos darbo tvarkos taisyklės nuo 2024-01-01

Mokinių mokyklos lankomumo, apskaitos ir prevencijos tvarka 2024

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos Korupcijos prevencijos programa 2024-2026

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2024–2026 metams

********************************************************************************

********************************************************************************

********************************************************************************

Įsakymas dėl krizių valdymo aprašo tvirtinimo ir komandos sudarymo

Ekstremalių situacijų valdymo planas